Thứ Tư, ngày 19 tháng 3 năm 2014

21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam

NGUYỄN DƯƠNGTheo quyết định số: 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21 tháng 4 hàng năm sẽ là “Ngày sách Việt Nam”.
“Ngày sách Việt Nam” được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.
Để “Ngày sách Việt Nam” thành công và có sức lan tỏa lớn, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện “Ngày sách Việt Nam” hàng năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức thực hiện “Ngày sách Việt Nam” hàng năm tại địa phương.
Và công việc của Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam là chỉ đạo các tổ chức thành viên trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” hàng năm.
Bổn phận của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin, báo chí Trung ương và địa phương là tổ chức tuyên truyền, khuyến khích việc đọc sách trong cộng đồng.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thì việc lựa chọn ngày 21-4 hằng năm làm “Ngày sách Việt Nam” vì tháng 4 là thời điểm phát hành cuốn sách “Đường Cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt của Người được in bởi những người thợ in Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một tác giả lớn, các tác phẩm của Người có giá trị không chỉ với người dân Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế đón nhận. Việc chọn "Ngày sách Việt Nam" gắn với một tác phẩm nổi tiếng của Người sẽ có ý nghĩa to lớn và sâu sắc.
Ngoài ra, tháng 4 còn là thời gian diễn ra “Ngày sách và Bản quyền Thế giới” (23-4). Vì vậy, nếu tổ chức vào một ngày gần sát với “Ngày sách và Bản quyền Thế giới” sẽ thể hiện được sự hội nhập của Việt Nam với thế giới, có sức hấp dẫn và lôi cuốn khán giả, tạo thành chuỗi hoạt động phong phú, sôi nổi, tạo ra môi trường truyền thông tốt  c  ở trong nước và quốc tế…